Emakume eta neska zientzialarien eguna / Día de la mujer y la niña en la ciencia

Imagen relacionada

Irudia: StockFoto

Urtarrila joan zaigu eta laster daukagu gainean otsailaren 11, emakumeen desparekotasuna agerian jartzeko egutegiaren beste egun bat. Lantzeko baliabide ugari ditugun arren, uste dut egoerak gure hausnarketa sakona merezi duela eta nik nirea zuekin partekatu nahi dizuet.


Ez da ikas-jardueren kontua, ez da egun bereziarena ere ez, baizik eta ikastetxearen ikusmira, irakasleen aldetik, ikuspuntu zabalagoa izatea. Estatistikek ondo adierazten dute: gero eta neska gutxiago daude ikasketa zientifiko-teknologikoetan. Interesarik ez, eta zergatiak ondo ikerketatutik. Emakume batek, bere bizitzan zehar, zientzia, teknologia, ingenieritza edo ikerketa-karrera garatzeko oztopo gehiago ditu gizonek baino. Familian hasten dira, gizarte mailan oso zabalduta (estereotipoak, emakumeen rol tradizionalekiko atximendua...), eskolan jarraitzen dugu (arloak eskeintzeko modua, partzialtasuna, informazio-eza, erreferentearen edo ereduen falta...), eta, zer esanik ez, lan-munduan aurkitzen ditugunak (lanbidea aurkitzeko arazoak, diskriminazioa, lan-jezarpena, kontziliazioa...).

Horregatik, egun bakar bat ez da nahikoa, ezta gaia tutoretzan edo arlo batean lan egitea ez. Generoaren ikuspuntua ikastetxeko ekintza guztietan integratua, txertatuta egon behar da, hezkidetza-proiektu on batean. Ez dago metodologia berezirik, ez bilatu, irakasleen sentsibilitatearen kontua besterik ez da: materialak aukeratzeko orduan, eredu edo erreferentziak ikasgelan aurkezteko momentuak, gure arloa sesgatu barik eskeintzeko prest egotea, zientzia eta teknologia modernoak ikasleengana hurbiltzea, gure buruan kontutan hartzea. Erreza eta zaila aldi berean.

Aurten, berriro "Emakume eta neska zientzialerien eguna" heltzen zaigunean, STEAM proiektuak bultzatzen direnean, gustatuko litzaidake hausnarketa honekin geratzea.

Zer egin dezakegu egun honetan? Ekintza ugari, arlo guztiek parte har dezaketen workshop monografiko batetik, ZTM arloetan jarduera soilik egitera. Ideia batzuk emateagatik
 • Irakurmenak, pelikulak edo bideoak erabiltzea, eztabaida eta tertuliak sortzeko.
 • Jolasak (nor da nor , kartak, idea gehiago)
 • Estereotipoen analisia argitalpenetan edo telebistako saioetan.
 • Lan edo ikasketa-estatistikoen azterketa
 • Ikastetxean edo familien artean inkesta bat prestatzea.
 • Emakume ikerlari bat ekartzea ikasgelara.
 • Lehiaketa bat (artkuluak, bideoak, blogen sarrerak, marrazkia, logotipoak...)
 • Mozorro zientifikoen desfilea (aprobetxatu! ihauterietan gaude)
 • Horma-irudiak, argazkiak edo eskulanen erakusketa.
 • Unibertsitate edo Ikerketa-Zentru batek antolatutako hitzaldira joatea ikasleekin.
 • Twitter,  Instagram edo Pinterest sare sozial batean, ekintza txiki bat antolatzea ("argazki bat nire zientzialari gutunarekin...", "Zientzia molatu!....lako"...)
 • Zientziaren  neska YouTuberrak  ezagutzea
 • Tailerra edo show zientifikoa antolatzea.
 • ....
Hurrengoa oso interesgarria iruditu zait, desberdina eta eraginkorra izateagatik, gomendatzen dizuet: 
Ikasle bakoitzaren ikus-egunerokoa, STEAM esperientzia esangurantsuekin: ¿Zein da nire STEM-historia?Material eta baliabide gehiago:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Se nos acaba enero y ya tenemos encima el 11 de febrero, otro día más del calendario para poner de manifiesto la desigualdad de la mujer. ¿Actividades y recuros? Muchos, pero merece mucho más la pena hacer una reflexión en este momento. Y quiero compartir la mía.

No es cuestión de actividades, ni de días especiales, sino de una visión de centro, una amplitud de miras por parte del profesorado. Las estadísticas hablan por sí solas: cada vez hay menos chicas en estudios científico-tecnológicos. No hay interés, y las causas están muy estudiadas. Una mujer, a lo largo de su vida, encuentra muchas más trabas que un hombre para dedicarse a la ciencia, tecnología, ingeniería e investigación, comenzando por las espectativas familiares y sociales (estereotipos, apego a los roles tradicionales femeninos), siguiendo por la escuela (forma de ofrecer las áreas de conocimiento, parcialidad, falta de información, desconexión, falta de referentes) y en la vida laboral (problemas para encontrar empleo, discriminación salarial, acoso, conciliación familiar).  
Por eso un día no es suficiente, ni siquiera trabajar el tema en tutoría o en algún área CTM. El punto de vista de género debería de estar integrado en todas las acciones del centro, dentro de un buen programa coeducativo. No existe una metodología especial, el profesorado tiene que estar sensibilizado, con eso basta para tener un punto de vista reflexivo a la hora de elegir los materiales, de mencionar modelos y referencias, de ofrecer nuestra asignatura sin sesgos, de acercar la ciencia y la tecnología modernas, tenerlo en cuenta, así de simp,le y así de difícil.

Por eso, este año, cuando nos llega un nuevo "Día de la mujer y de la niña en la ciencia", cuando se impulsan los proyectos STEAM, me gustaría, aparte de mencionar recursos y materiales para el aula, que los hay, y muchos, ofreceros esta reflexión.


¿Qué se puede hacer en un día? Muchas cosas, desde un workshop monográfico donde participen todas las áreas, hasta actividades sueltas en las materias CTM. Algunas ideas:
 • Debates o tertulias sobre lecturas, películas o vídeos
 • Juegos (quien es quien, cartas, más)
 • Análisis de estereotipos en publicaciones o series de TV
 • Análisis de estadísticas de estudios o laborales
 • Preparar y hacer una encuesta en el centro o en la famlia.
 • Traer al aula una investigadora
 • Un concurso (de artículos, vídeos, entradas de blog, dibujos, logotipos para camisetas etc.)
 • Pase de disfraces "científicos" (aprovechando los carnavales)
 • Hacer una exposición de murales, fotografías o trabajos manuales.
 • Acudir a una conferencia o masterclass organizada por Universidades o Centros de investigación.
 • Una acción en una red social como Twitter,  Instagram o Pinterest ("mi cientifica favorita es...", "La ciencia mola porque"...)
 • Conocer a chicas YouTubers de ciencia
 • Un taller o show científico liderado por una ingeniera o una científica o por chicas de cursos superiores.
 •  ...
Una de las que me parecen más interesantes, quizás por ser algo distinta, es la de que cada alumno/a haga un diario visual sus experiencias más significativas STEAM:¿Cuál es mi historia STEAM?
 


Algunas webs con materiales y recursos (y ya no os "infoxico" más):

Comentarios