PISA Zientziak / PISA Ciencias


Eta PISAri buruzko saioekin jarraituz, ostiralean Zientzei txanda tokatu zitzaien. Matematikan bezala, lehendabizi konpetentziaren markoa ikusi genuen (eremuak, testuinguruak, gaitasun matematikoa, edukiak...) eta gero item liberatu desberdin batzuk lan genituen (formato, erantzunak...), batez ere digitalak. Bukatzeko ikasgelarako ondorio eraginkor batzuk atera genituen (simulazioen erabilera, testuinguru baten beharra...), proga honen presioa saiheztuz. 

Saioaren materiala (erabilitako diapositibak, aztertutako itemak eta ISEIko materialen bilduma) eskuragarria dago ondorengo helbidean:
  

-------------------------------------------------------------------------------
Y siguiendo con las sesiones sobre PISA, el viernes le tocó el turno a las Ciencias. De la misma forma que en Matemáticas, primero analizamos el marco de la competencia (ámbitos, contextos, capacidades matemáticas y contenidos) y después trabajamos algunos ítems liberados variados (en formato, tipo de respuesta etc.), sobre todo los digitales. Acabamos extrayendo algunas consecuencias que puedan ser válidas para el aula (uso de simulaciones, necesidad de un contexto...), evitando la presión que puedan suponer este tipo de pruebas.

El material ( diapositivas, ítems trabajados y recopilación del IVEI, ) está a vuestra disposición en el siguiente enlace: 

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ikas Unitate berria: Aljebra