Giza-ugalketa arazo egoera moduan / La reproducción humana en forma de situación problema


Pasa den ikasturtean, instituto baten eskaera jaso dut: giza-ugalketaren aparatua "arazo-egoera" bezala planteatzeko proposamenak. Programazio berria zela eta, emandako txantiloiatik abiatu nintzen ideia nagusiak modu honetan adierazteko. Benetan, erronka ederra izan zen niretzat,  "agian nutrizio sistema izango balitz..." pentsatu nuen,  jakina, nahiko landuta dago eta deiak burura arrapaladan datozkizu, baina ugalketa, buf, saila, batez ere gaur egun, deskripzio biologiko sinpleekin  konformatu ezin duzulako, sexu hezkuntza hain beharrezko da eta!!

Esan eta ekin. Azken bolada honetan antolatzaile grafikoekin lantzen nabil (bai paperez, bai digital moduan erabilgarriak daudelako) eta, beno, ideia ona izango zela bururatu zitzaidan, gai honen kontzeptuak eskemetan edo grafiko desberdinetan  islatzea: giza aparatuaren antolakuntza, zikloak, gametoak, nerabetasunean gertatzen diren aldaketak, ernalketa, haurdunaldia, erditzea, sexu-osasuna... Baina zertarako?

Bonbila! Edozein aholkularitza zentroetan (Berritzeguneak barne, ja ja, 😊) liburuzkak erabiltzen dira horretarako, hain zuzen ere, hobeto azaltzeko. Beraz, eta gazteak aholkulari bihurtzen badira? Era honetan, kontzeptuek, grafiko batzuetan laburduta, zentzua hartuko lukete, oso lagungarriak izango dira kasu batzuen aurrean sexu-aholkuak emateko; eta gainera, alderdi biologikoak eta kulturalak aldi berean lan daitezke, arazo-egoera diseinatuta! Beno, egia esan, pentsatuta, lehenengo diseinutik azken ekoizpenera bide luzea dagoelako, baina hona hemen emaitza: Gazteentzako sexu-aholkularitza zentrua 

Arazoa: gazteentzako motibagarriak diren sexu-portaeretatik abiatuta, haiek beraiek beren zalantzak argitzera gonbidatzen ditugu, beren “Gazteentzako sexu-informazio zentroa” eratzen. Ataza batzuen bidez, informazioa eskuratu, bildu, landu eta komunikatu egingo dute. Aholkularien papera hartuta, haiek bezalako gazteek proposatutako kasu praktiko batzuk irtenbideratzeko gai izango dira.


Lan honetan ez dago teoriarik (atal bakoitzean baliabide batzuk bai aipatzen dira, badaezpada), irakaslearen eskuetan geratzen da, guztiz libre, nondik atera (testu liburuetik, berak egindako materialetik edo Internetetik) edo nola transmititu (azalpen zuzenak, ikasleen ikerketaren bidez...), ibilbide logiko batekin josita dauden ikas-jardueren proposamena besterik ez dut eskaitzen. Irakasleak erabaki ahal du gehiago edo gutxiago erabiltzea. Ikas-jarduera batzuk etxean (etxekolanak, bai) egitea proposatzen ditut, hausnarketatzeko bideoak eta irakurmenak, ikasleak lasaitasunez pentsarazteko asmoz. Ikas jarduera horiek tutoretza orduan ere egin daitezke. Ebaluazioan, "integrazio-egoera" baten proposamena ere badago. Beti bezala, ikas-kooperatiboari buruzko dinamikak erabiltzen dira.

Eta bakarrik behin betiko proga geratzen da: teoriatik ikasgelara eramatea.  Norbait ausartzen bada, aurrera! Espero dut baliabidea lagungarria izatea. Esango didazue.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El curso pasado, tuve una demanda de un instituto: propuestas para plantear el tema de la reproducción humana en forma de  situación problema. Fué un verdadero reto para mí, "si hubiese sido la nutrición", pensé, con un tema tan trabajado, las ideas vienen rápidamente a la cabeza, claro; pero la reproducción, buf, difícil, además hoy en día no puedes conformarte con una simple descripción biológica, siendo tan necesaria la educación sexual.

Dicho y hecho. Utilicé la plantilla modelo de las nuevas programaciones. Cómo últimamente le he cogido el gusto a trabajar con organizadores gráficos (me parece que pueden usarse tanto en papel como en formato digital), me pareció una buena idea reflejar los conceptos del tema en esquemas y gráficos: organización del aparato reproductor, ciclos, gametos, cambios en la adolescencia, fecundación, gestación, parto, salud sexual...¿Pero para qué?

¡Bombilla! En cualquier centro de asesoramiento (incluídos los Berritzegunes, ja, ja😊) se usan  folletos para explicar mejor. Entonces, ¿por qué no convertir a los y las jóvenes en asesores/as? De este modo los conceptos, resumidos en gráficos, adquieren sentido porque son necesarios para ofrecer consejos ante diversos casos. Además, pueden trabajarse tanto los aspectos biológicos como los culturales. Ya esta, ¡situación problema diseñada! Bueno, es un decir, porque del pensamiento a la producción va un largo trecho, pero aquí está el resultado: Centro de asesoramiento sexual para jóvenes

Problema: partiendo del planteamiento de comportamientos sexuales motivadores en la juventud, invitamos al alumnado a esclarecer sus dudas constituyendo un “Centro de información sexual para jóvenes”. Por medio de varias tareas, van a buscar informacion, organizarla, trabajarla y comunicarla. Poniéndose en el rol de asesores/as, serán capaces de resolver casos prácticos comunes entre jóvenes de su edad.
En este trabajo no hay "teoría". Aunque en cada apartado se mencionan recursos, se deja a criterio del docente  dónde obtenerla (del libro de texto, de un material propio, de Internet) y cómo transmitirla (explicaciones directas, investigación del alumnado...). Solo se propone un recorrido lógico de actividades y el profesor o profesora decide si hacer más o menos. Algunas de ellas están preparadas para hacerlas en casa (sí, "deberes"), vídeos y lecturas que invitan a la reflexión y pueden trabajarse también en tutoría. En la evaluación, también propongo una situación de integración. Y, como siempre, se usan dinámicas de aprendizaje cooperativo.

Y queda la prueba definitiva: pasar de la teoría al aula. Si alguien se atreve, ¡adelante! Solo espero que sea de utilidad. Ya me diréis.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

"Prest Gara" ikastaroen deialdia / Convocatoria cursos Prest Gara