Simulazioak / Simulaciones

 Resultado de imagen de SIMULACIONES FISQUIWEB

Simulazioak ez dira interesgarriak PISA azterketetan gero eta gehiago erabiltzen direlako, baizik eta , animazioekin batera, jolasaren mugan kokatzen direlako. Eduki interaktiboak ikusteak datu eta aldagaiak manipulatzera gonbidatzen gaitu, baina, kontuz, beti ikas-jarduera batekin josita. Era honetan ikasleei arauak eta mailak aldez aurretik emanda eta ondo ulertuta, nolabait, "onboarding" ere ematen diegu,  simulazioa erronka didaktiko bihurtuz. Beste aldetik, benetako laborategi birtual dira gaiak eskolako laborategian garatzen ezin dugunean.  

Sarean zientzietako simulazio pilo daude, hemen ezinbestekoak besterik aipatu ditut. Goazen fisika eta kimikako TOP TEN simulazioekin!

Ikas-jardueraren adibidea: grafikoaren interpretazioa
Resultado de imagen de educaplus Construye la gráfica V/T en moto
DBHko 2.maila, zinematika
Educapluseko simulazioarekin lan egiten dugu: Construye la gráfica V/T en moto

Simulazio honetan motozikleta bat maneilatzen duzu. Azkartzen edo gelditzen duzunean, grafiko bat irudikatzen da. Egin bi edo hiru "bidai" desberdinak eta bakoitzean aztertu:
  • Zure motoak zer abiadura maximoa luzatu ahal du?
  • Zenbat denbora eman duzu geldi?
  • Zenbat denbora joan zara 50 km orduko baino gehiago?
  • Abiadura/denbora taula bat eraiki
 Orain, aukeratu grafiko bat eta zure kide batekin partekatu eta zuen artean eztabaidatu.
.................................................................................................................................................................

Las simulaciones no son solo interesantes porque se usan en los exámenes de PISA , sino porque, junto con las animaciones, se sitúan en la frontera del juego. Ver los contenidos de esta forma interactiva invita a la manipulación, pero, cuidado, siempre y cuando la unamos a una actividad de aula. De esta forma, dando antes al alumnado las normas y los niveles, le proporcionamos un "onboarding" para convertirla en un reto didáctico.

Hay muchas simulaciones en la Red. Aquí solo voy a mencionar las imprescindibles. ¡Vamos con el TOP TEN de las de Física y Química!
Ejemplo: Interpreta la gráficaResultado de imagen de educaplus Construye la gráfica V/T en moto
Nivel: 2º ESO, cinemática
Trabajamos con la simulación de Educaplus: Construye la gráfica V/T en moto


En esta simulación vas a manejar una moto. Según aceleres o disminuyas la velocidad verás que se construye un gráfico. Realiza dos o tres "viajes" y, en cada uno, analiza: 

  • ¿A qué velocidad máxima puede ir tu moto?
  • ¿En qué tiempos has parado?
  • ¿Durante cuánto tiempo has ido a más de 50 km/h?
  • Haz una tabla de datos V/T
Ahora elige uno y compártelo con un compañero/a . Discutid la interpretación de cada uno/a.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ihes gelak / Juegos de escape