PISA eta gaitasun zientifikoa / PISA y competencia científica

Resultado de imagen de pisa 2016 pais vasco
Nahiko hitz egin da 2016ko PISA probei buruz, batez ere zientzietako gaitasunez, Euskadin jaitsiera handiena izan duelako (baita OCDE-n orokorrean ere).  Beraz, ni ez naiz nor berriro beherakada honen kariak agerian jartzeko, horretarako, analisi zorrotzak ditugu eta hemendik irakurtzea gomendatzen zaituztet:
Resultado de imagen de pisa 2016 pais vasco 
Dena den, txostenen irakurmenatik atera ditudan gaitasun zientifikoa hobetzeko gako batzuk aipatzea merezi du:
 • Zientziaren metodoa praktikara eramatea (pentsarazteko benetako galderak eta jarduerak, laborategia, ikerketak)
 • Zientziaren irudi positiboa bultzatzea (estereotipoak gainditzen, hezkidetza lantzen, zientziak denontzako direla barneratzen)
 • Eskoletan goiz lantzea, Haur  Hezkuntzatik
 • Ikastetxeetan eskolaz kanpoko zientzia-ekintzak, tailerrak edo lehiaketak bultzatzea
 Eta aparte, ondorio garrantzitsuena: zientzia klaseak nola ematen diren
"Lo que ocurre dentro del aula es crucial para el aprendizaje. Cómo se imparten las ciencias está más estrechamente relacionado con los resultados obtenidos en la prueba PISA y la expectativa de los alumnos de dedicarse a las ciencias en el futuro que los recursos humanos y materiales de los departamentos de ciencias, incluyendo las cualificaciones del profesorado o el tipo de actividades científicas extraescolares que se ofrece a los alumnos.”
Hau esanda, orain, galdera bat botatzen dut: ikusi dituzue gaitasun zientifikoari dagozkion PISA-ariketak? Saia zaitezte hurrengo galdera liberatuarekin:
Zer daukate komunean? guztietan simulazioak edo animazioak erabiltzen dira. Halako kanpoko probetan (PISA, ebaluazio diagnostikoa...) antolatzaile grafikoek (mapak, taulak...) ariketa ulertzeko garrantzi handia izan dute betidanik. Ikasleek ez badaukate grafikoekin lantzeko ohiturarik, erantzuna zuzena aukeratzeko bere burua traketzagoa ikusiko dute. 

Honetaz gain, proba digitalizatuta izatetik aurrera, galdera batzuetan baliabide interaktiboekin jorrazten da. Beraz, simulazioekin lan egitea ikasgelan ezinbesteko jarduera bihurtu behar dela pentsatzen dut, eta ez bakarrik "jolas" moduan, baizik eta ondo landuta, proposamen didaktikoarekin josita.

Beraz, nire aburuz, aurreko gakoei beste bi gaineratuko nizkieke:
 • Grafikoak, taulak, mapak eta, orokorrean antolatzaile grafikoetan oinarritutako ikas-jarduerak lantzea
 • Simulazio eta animazio digitalak erabiltzea
Hurrengo sarreretan simulazioak dituzten web-toki batzuk aipatuko ditut. Momentuz PISAren galdera liberatuekin uzten dizkizuet:

...............................................................................................................................................................

Se ha hablado mucho sobre la última prueba PISA, sobretodo de la bajada de resultados en competencia científica de Euskadi ( también en la OCDE).  Por eso, creo que no soy la indicada para hacer un análisis exhaustivo que ya otros informes han realizado y cuya lectura os recomiendo:

Resultado de imagen de pisa 2016 pais vasco 

A pesar de todo, quisiera remarcar algunas claves que puedo extraer de la lectura de estos informes:
 • Llevar a la práctica el método científico (preguntas que obliguen a pensar, laboratorio, investigaciones)
 • Impulsar la imagen positiva de la Ciencia (trabajar la coeducación, los estereotipos, la ciencia para todo el mundo)
 • Impulsar acciones científicas extraescolares, clubes, talleres, concursos
 • Comenzar tempranamente, desde Educación Infantil
 Y la más importante: cómo se dan las clases de ciencias
"Lo que ocurre dentro del aula es crucial para el aprendizaje. Cómo se imparten las ciencias está más estrechamente relacionado con los resultados obtenidos en la prueba PISA y la expectativa de los alumnos de dedicarse a las ciencias en el futuro que los recursos humanos y materiales de los departamentos de ciencias, incluyendo las cualificaciones del profesorado o el tipo de actividades científicas extraescolares que se ofrece a los alumnos.”
Dicho esto, ahora os planteo una pregunta: ¿habéis visto las pruebas? Tratad de hacer estas:
¿Qué tienen en común? Todas se basan en simulaciones o animaciones. En las pruebas externas (PISA, evaluación diagnóstica) siempre se han utilizado mucho los gráficos (mapas, tablas,...), de forma que si los alumnos/as no están acostumbrados a ellos, se encontrarán más torpes a la hora de responder. 

Además, desde que se hacen las pruebas de forma digitalizada, cada vez se trabaja más con recursos interactivos. Introducirlos en las clases debería ser ya algo imprescindible, no como juego, sino unido a una propuesta didáctica.

Por lo tanto me atrevo a añadir un par de cosas a lo anterior:
 • Trabajar con gráficos, tablas, mapas...plantear actividades basadas en ellos.
 • Usar simulaciones y animaciones con sentido didáctico.
En próximas entradas mencionaré direcciones dóne encontrar buenas simulaciones. De momento os dejo con algunas pruebas liberadas:

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

"Prest Gara" ikastaroen deialdia / Convocatoria cursos Prest Gara