Programazio didaktikoa / Programación didácticaIaz, Berritzegune Nagusikideek, ikuskaritzarekin bat, Heziberrik bultzatzen duen metodologia ardatza izanda, programazioak burutzeko orientabideak garatu zituzten (ezaugarriak, osagaiak, araudia...). Aurten, dokumentu berri bat atera da informazio zehatzarekin.Dokumentua ikasturtearen haiserako antolakuntzan aipatzen da, 54.orrialdean, hain zuzen ere, 2.3.6, c. atalean, mintegi didaktikoen bilerak eta zereginak; eta, orientabideak emateaz gain, programazioak egiteko txantiloia proposatzen du.

Bereziki, programazioaren elementu berriei ematen diote indarra: oinarrizko zeharkako gaitasunak,  oinarrizko diziplinagaitasunak eta arazo-egoerak / integrazio-egoerak; baita elementu hauek ikasgelatzeko metodologia eta ebaluazio egokia ere. Gomendio nagusiak:
 • Zeharkako gaitasunak ikasteko prozesuan integratzea, beraz,  programazioan zehar ere bai
 • Arazo-egoera bat ikasturteko, gutxienez, egitea eta arazo-egoerak oinarri dituen ikaskuntza bat diseinatzea
 • Eginkizunen arabera erregulartasunez lan egitea
 • Lan kooperatiboa estrategia didaktikoaren baliotasuna kontutan hartzea
 • Ebaluatzeko era berriak inplementatzea
 • Gaitasunaren ebaluazioa adierazteko  mailak gomendatzen dira: hasierakoa, erdikoa eta aurreratua, eta ikasturte honetan mailak zehazteko indikatzaileak garatuko direla aipatzen da.
 Ondorengo taulan Heziberriren ikuspuntua laburtzen da oso ondo:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El curso pasado los compañeros/as del Berritzegune Nagusi, junto con inspección, desarrollaron unas orientaciones ( características, componentes, normativa...) para realizar las programaciones teniendo en cuenta la metodología que impulsa el plan Heziberri 2020. Ahora se ha publicado un documento nuevo con información más detallada.


Este documento se menciona en la página 55 de la organización de principios de curso,  (punto 2.3.6, c, reuniones y tareas del departamento didáctico) y facilita, además de orientaciones, una plantilla ejemplo para hacerlas.

Se incide especialmente en los nuevos elementos de la programación: competencias disciplinares y transversales y las situaciones problema / de integración; así como en la metodología y evaluación coherente con sus planteamientos. Se indica:
 • Incorporar las competencias transversales en los elementos de toda la programación
 • Realizar al menos una situación problema por curso e ir diseñando un aprendizaje basado en ellas.
 • Trabajar regularmente por tareas 
 • Considerar eel aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica
 • Implementar nuevas formas de evaluación
 • Se recomienda también indicar la evaluación de competencias mediante tres niveles de logro: inicial, medio y avanzado. Se menciona que los indicares de logro se irán desarrollando este curso.
En este cuadro se resume la visión de Heziberri:

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

"Prest Gara" ikastaroen deialdia / Convocatoria cursos Prest Gara