Zu eta hondartza / Tu y la playa

 
Ikasturtea aurrera doa, eta ekosistemari buruzko proiektua ere amaitzen da. Bakarrik geratzen zaigu ingurugiro hezkuntza pixka bat sakontzea eta proposamen didaktikoa lau pausotan garatzen gabiltza: 1. Zu eta hondartza: galdesorta baten bidez gure hondartzarekiko portaera zein den aztertzen hasten gara.

2. Hondartzako "pertsonaiak": Hondartzaren "erabiltzaileak" garenez, 4 kasu  ikusten ditugu (familia, bainularia, arrantzalea eta kirolaria). Taldeka jarrita, ikasle bakoitzak kasu bat irakurri ondoren, taldekideei azaltzen die. Gero, talde handian,  ikusitako portaerak eta sortutako gatazkak taula batean antolatzen dituzte. Bukatzeko, hondartzan denok ondo egoteko eta disfrutatzeko arau batzuk pentsatu eta idatzi behar  dituzte.

3. Itsasoko arazo nagusiak. Itsasoak oso arazo larrien artean, lau ere aukeratu dira,  irakurmen baten bitartez lantzeko:
 • Kutsadura (plastikozko itsasoak)
 •  Espezie inbaditzaileak (aliens kostaldean)
 •  Arrantza gasangarria (itsatsotik lapikora)
 •  Turismoa ere inbaditzailea  (atso eta gaurko irudiak)
Talde bakoitzak gai bat hartuta, lehendabizi antolatzaile grafikoa batean ideia nagusiak kokatuz,   diapositiben aurkezpen laburra garatzen ditu, denon artean partekatzeko.


  4. Gaia bukatzen da rol-joku klasiko batekin: Ikasgela Udaleko ez ohiko batzorde bihurtzen da, herri arrantzale txiki batean turismoko gune bat muntatu nahi dutelako. Ikasleen artean rol-txartelak banatzen dira (Alkatea, arrantzaleak, herriko elkarteak, ekologistak...) eta saio batean eztabaidatu eta akordio batera heldu behar dute. 

Ikas-jarduera eta ideia gehienak AZTERKOSTA materialetatik aterata eta egokituta daude (mila esker benetan)

Erabilitako informazioa hurrengo artikuloetatik moldatuta dago ere bai:

Benidorm lehen eta gaur
external image 1279231201_910215_0000000000_album_normal.jpg -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
El curso se va acabando y también nuestro proyecto de ecosistemas. Solo nos queda profundizar un poco más en el ámbito medioambiental; y lo hacemos con una propuesta en 4 pasos.

 1. Tu y la playa: comenzamos analizando nuestro comportamiento en la playa con un pequeño cuestionario.

2. "Personajes" playeros: como "usuarios" de las playas que somos, vemos 4 casos (familia, bañista, pescador/a, deportista). En grupo, cada alumno/a lee y explica a los demás un caso. Después, entre todos, rellenan una tabla con los comportamientos y los conflictos observados. Para acabar, cada grupo piensa y escribe unas normas para disfrutar y estar bien todos en la playa..

3. Principales problemas del mar. Entre las muchas problemáticas escogemos también 4 y las trabajamos mediante una lectura.
 • Contaminación (océanos de plástico)
 • Especies invasoras (aliens en la costa)
 • Pesca sostenible ( del mar a la cazuela)
 • Turismo no invasivo ( imágenes de ayer y hoy)
Cada grupo escoge un tema, ordena previamente las ideas en un organizador gráfico y hace una presentación de diapositivas para explicar en clase.


  4. El tema se remata con un juego clásico de rol: el aula se convierte en una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de un pequeño pueblo pesquero para debatir la construcción o no de un centro turístico y llegar a acuerdos. Se reparten tarjetas con los roles entre el alumnado (Alcalde, cofradía de pescadores, ecologistas, asociación de vecinos...)

 La mayoría de las actividades e ideas están sacadas y adaptadas de los materiales de AZTERKOSTA ( muchas gracias).

La información también la hemos adaptado de estos artículos:

Benidorm antes y después
external image 1279231201_910215_0000000000_album_normal.jpg

Y los organizadores gráficos están basados en la metodología del "El aprendizaje basado en el pensamiento"  del National Center for Teaching Thinking ( Robert Swartz & Viridiana Barban)

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ideas para el ámbito CM en la FPB