La teoría de la Tierra Hueca / Lurra hutsaren teoria


Gure laneko gai kurrikular batzuek oso aukera ederra ematen digute sasizientzia lantzeko. Hain zuzen ere, Gaitasun Zientifikoaren osagai batean aipatzen da: " interpretazio zientifikoak eta azientifikoak desberdindu behar ditugu" Zentzu honetan, lurraren barneko ikerketa primeran datorkigu gaur egun oraindik iraun duen teoria bat kolokan jartzeko: " Lurraren hutsaren Teoria". Nahiz eta barregarria dirudien, oraindik jarraitzaileak ditu.

Saio batean, gaiari buruzko irakurketa dialogiko bat plantea dezakegu, bideo batekin lagundurik. Lehendabizi, ikasle bakoitzak irakurtzen du, aldi berean esanguratsuak diren esaldiak azpimarratzen. Gero, guztion artean, bideo ikusi eta gero, partekatzen dugu. Biribilean jarrita, irakasleak elkarrizketa moderatzen du irakurmenetik ibilbidea eginez:  lehenengo parrafoan, norbaitek zeozer azpimarratu du? Honela bada, komentatzen du zer eta zergatia, besteek aportazioak egiten dituzten bitartean. Gainera, eztabaidatzeko galderak bota ditzake: bideoak zalantzan jarri zaituzte?( nire ikasle batzuek baietz adierazi zuten), "lurhuts-kideek" zer nolako argudioak ematen dituzte?, Zientziak zeintzuk?, non dago desberdintasuna?, Zientziak kultura edo erlijioaren eragina jasotzen du? ...

IRAKURMENA:

Gure planetaren barrukoari buruzko teoria harrigarri bat dago: Teoria intralutarra edo "lur hutsa" deitzen da. Bere defendazaileek gure planetako polo bietan bi zulo daudela usten dute eta barruan kobazulo eta pasadizoen sistema baten bidez, lurrazpiko zibilizazioak, garapen handikoak, "intralutarrak" bizi direla. Gobernuek honi buruz sekretu handiz gordetzen dute, guk ez jakiteko konspirazioa kontuz gordetzen da.
Teoria hauen jatorria Gizakiarekin bat jaio zen. Historian zehar, erlijio zein kultura ugarik gure barnean bizi diren herriez aipatu eta agerian jarri dute.
 
1692an,  Edmond Halley matematekaria eta astronomo ingelesak pentsatu zuen  Lurraren egitura esfera hutsa bezalakoa zela, 800 km. lodiera zituen "oskolarekin" eta, errusiar panpina bezala, 
 bere barnean beste bi esfera eta nukleo solido bat zituela, esfera bakoitzak bere atmosfera eta argi propioak izanda.
Baina XVIII. mendean, Leonhard Euler matematekari suitzarrak,
Halley-en esferen segida baztertu zuen, geruza bakar bat zegoela adierazten eta gu bere kanpoan bizi ginela. Baina, barnean zibililazioa intralutarrari argia ematen zion 1.000 Km diametroko eguzkia zegoela ere pentsatu zuen  

XIX. mendean abentura eta zientzia-fikzioari buruzko literaturak garrantzi handia hartu zuen arren,
XX. mendean, 1957tik aurrera, EEBBetan pertsona askok "plater hegalariak" ikusi zituztela adierazi eta gero, "ufomania"ren zabalketa hasi zen, eta honekin batera inframunduko biztanleak estralutarrak ziren teoria berriro berpiztu zen. Bai Literaturan, bai zinean oso adibide onak ditugu.

Lurra hutsari buruzko sinesmenak planetaren ikerketa zientifikoaren kontrako baieztapenetan  oinarrituta daude. Egungo ikerketa geologikoek, uhin sismikoen analisiari esker,  lurra arroka-gezuzetan egituratuta dagoela egiaztatu dute. Gainera, Lurrak eremu magnetiko nabarmena du eta hau bakarrik sortu ahal da erdigunean sortzen duen metala baldin badago. Matematikak ere, demostratu du Lurraren bezalako esferak oskola antzeko lurrazala izanez gero,  bere grabitate-oreka 
ezin izango lukete mantendu eta planeta osoa kolapsatuko lirateke. Sateliteek bidaltzen dizkiguten irudi guztietan ere ez dute poloen zulorik ikusi.
Hala eta guztiz ere, gaur egun eta Michael Salla liderra izanik ( Exopolitika- institutuaren fundatzailea), "lurrahutskideak"   estralutarren presentziaz konbenzitzen saiatzen jarraitzen dute  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En nuestro trabajo docente no podemos perder las oportunidades que nos proporcionan ciertos temas curriculares para trabajar la pseudociencia. Precisamente en uno de los componentes de la Competencia Científica se menciona que "hay que diferenciar las interpretaciones científicas de las que no lo son". El estudio del interior de la Tierra nos da una buena ocasión de poner sobre la mesa la llamada "Teoría de la Tierra hueca" que, aunque pueda sonar bastante ridícula hoy en día, todavía tiene sus adeptos. 

Podemos plantear en una sesión una actividad de lectura dialógica, apoyada en un vídeo. Aquí cada alumno/a lee primero de forma individual, subrayando aquellas frases que le resulten más significativas. Luego vemos entre todos el vídeo y se hace una puesta en común. Puestos en círculo,  el profesor/a  comienza a moderar el diálogo haciendo un recorrido por la lectura: " ¿Alguien ha subrayado algo en el primer párrafo? Si es así, se comenta qué y porqué, mientras los demás pueden ir haciendo sus aportaciones. Además se puede hacer preguntas que inciten el debate, tales como: ¿os ha hecho dudar el vídeo? (algunos de mis alumnos/as dijeron que si), ¿qué argumentos dan los "tierrahuequistas"?, ¿cuáles la Ciencia?, ¿qué diferencia veís entre unos y otros?, ¿la Ciencia se ve influenciada por la cultura o la religión?,...

LECTURA:

Existe una teoría extravagante sobre el interior de nuestro planeta: La llamada teoría intraterrestre o tierra hueca. Sus defensores creen que existen dos aperturas, una en cada polo, y sistemas de cuevas y túneles por todo el planeta, donde habitan civilizaciones subterráneas muy evolucionadas (los intraterrestres). También dicen que esto es un secreto muy bien custodiado por los gobiernos, una conspiración de la que no quieren que nos enteremos.
El origen de estas teorías se remonta al de la humanidad. A lo largo de la historia han sido decenas las religiones y culturas que han hablado sobre civilizaciones o regiones que se guardan bajo nuestro suelo.

En 1692, el astrónomo y matemático inglés Edmond Halley creía que nuestro mundo es una esfera hueca con una cáscara de 800 kilómetros de grosor que, como si fuera una muñeca rusa, tendría en su interior otras dos esferas huecas y un núcleo sólido con sus respectivas atmósferas y con luz diurna perpetua.

Pero en el siglo XVIII, el matemático suizo Leonhard Euler descartó esta sucesión de esferas huecas de Halley y concluyó que existía un único caparazón en cuyo exterior vivimos nosotros y en cuyo interior habría en el centro un sol de 1.000 kilómetros de diámetro que proporcionaría luz y calor a una supuesta civilización intraterrestre.

Durante el siglo XIX, el auge de la literatura de aventuras y de ciencia ficción revivió este tema; pero fue ya en el siglo XX, con el supuesto avistamiento de varios OVNIS en EEUU en 1957, cuando la “ufomanía” se fue extendiendo y con ella las teorías de que los habitantes de los inframundos eran extraterrestres. Tanto la literatura como el cine, lo han reflejaron muy bien.

Las creencias sobre la tierra hueca están basadas en afirmaciones contrarias al conocimiento científico sobre la Tierra. Los estudios geológicos han podido determinar, gracias a los análisis de ondas sísmicas, que la Tierra está estructurada en capas formadas por roca fundida y otros elementos. Además, la Tierra tiene un campo magnético que solo puede ser producido por un metal en su centro; y matemáticamente, una esfera masiva con una corteza en forma de cáscara no podría mantener su equilibrio gravitatorio y el planeta entero se colapsaría. Ninguna imagen de satélite ha mostrado hasta ahora la existencia de aperturas en los polos.

A pesar de todo, Los tierrahuequistas, liderados por Michael Salla fundador del Instituto de Exopolítica,siguen intentando concienciarnos de la existencia extraterrestre entre nosotros en mundos interiores del planeta.


Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Las pruebas de la educación: mis apuntes

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan