Ikas-proiektu berri bat martxan / En marcha otro proyecto de aprendizaje

Pasa den astelehenean eta Artaza Romoko BHIko irakaslea den Nekane Díez-ekin batera, beste ikas-proiektua hasi dut. Lan egingo dugun gaia ekosistema da (orain DBHko 2.mailan, baina laster kurrikulum berriarekin 3. maila kokatuko da), itsasertzeko ekosistemaaren azterketa  in situ helburua izanda.

Tamalez, ikastetxe publiko askotan gertatzen den moduan, Interneteko konexioa nahiko trakets dabil eta arazo pilo ematen dizkigu.  Hori dela eta, eduki teorikoagoak garatzeko jatorrizko ideia baztertu behar izan dugu. Ideia zera zen:  jolas digital sinple batzuk sortzea (gurutzegramak, dominoak, memory-ak...), gero hondartzan egonda,  sakeleko telefonoan izateko (proiektuaren izenburua "Goazen hondartzara" da). Jarduera-koaderno digitalarekin ordezkatu dugu...edo agian paperezkoa. Ideia ez galtzeko, agian Sites berri bat antolatuko dut.

Gaia hiru azpiproiektutan banatu ditut: ezaguera, esperientzia eta hausnarketa. Lehenengo eduki teorikoagoak landuko ditugu gero itsasertzeko ekosistemaren azterketa zientifikoari ekiteko, eta hondartzaren ingurugiro-arazoei buruz pentsatuko dugu irtenbideen eta hausnarketa pertsonalaren bila.
 
Proiektu honetarako oso erabilgarriak izan dira Azterkosta-ren material didaktikoak, ikas-jarduera eta ideia pilo hartu ditut (Mila esker!). Benetan  CEIDA ko baliabideak ezinbestekoak dira ingurugiro ikuspuntutik abiatu nahi baduzu.

Lehenengo ikas-jarduera erakusten dizuet, aurreideiak azaleratzeko elkarrizketa; Azterkostaren Ikas-unitate batetik aterata eta digilatizatuta argazki batzuk gaineratzen eta emaitzak biltzeko Padlet batekin osotuta.

KIDE BATI ELKARRIZKETA EGITEN

Bikoteka jarrita, elkarren artean elkarrizketatzen dugu:
 • Esan diezakezut zenbat izaki bizidun ikusi dituzu hondartza batean? (animaliak, landareak)
 • Hondartzarekin edo itsasoarekin zerkusirik duen problematikaren bat ezagutzen duzu?
 • Sopelako hondartzaren ondorengo argazkiek erakusten badizkizut, zer ikusten duzu? Aipatu bi ideia gutxienez.

external image 20-12-2011-174821Playa%20de%20Sopelana.jpg external image ACANTILADOS%20DE%20SOPELANA.jpg

external image 1042276620_850215_0000000000_sumario_normal.jpg external image 06_Txarka07.jpg


Elkarrizketaren emaitzak sortutako hitz guztiak hurrengo taulan kokatuko ditugu, baina definizioen arabera sailkaturik.

Faktore abiotikoa Faktore biotikoa Faktore antropikoak Eraginak eta arazoak Bestelakoak

 • Faktore Abiotikoak: ura, airea, haizea, zerua, itsasoa, hondartza, kostaldea, dunak.
 • Faktore Biotikoak: landareak, arrainak, moluskuak, itsasoko hegaztiak, itsaskiak, algak, hondarretako eta lohiko animaliak.
 • Faktore Antropikoak: arrantza portuak, kirol portuak, hondartza guneak,  hiri guneak.
 • Eraginak: kutsadura, uraren kalitatea jaistea, hondakinak, gehiegizko arrantza, itsaski biltzea, landare eta animalia espezieak desagertzea, gehiegizko turismoa, kostaldearen eraldaketa, urtzea.
 • Bestelakoak: ekologia, ekosistema, natura, paisaia, mareak, bizitza, osasuna, ongizatea, oporrak (aisia), nabigazioa, arrantza.

Amaitzeko, guztion artean eta arbel digitala erabiliz, Padlet bat betetzen dugu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este pasado lunes he iniciado, en colaboración con la profesora Nekane Díez del IES Artaza Romo, nuestro último proyecto de este curso. El tema que vamos a trabajar es el de ecosistemas de 2º de la ESO (que con el nuevo currículo se sitúa en 3º), centrándonos en el estudo del ecosistema litoral. 

Como desgraciadamente es habitual en muchos centros públicos, hay un montón de problemas de conexión a Internet y hemos tenido que arrinconar la idea original para trabajar los contenidos más teóricos, que era ir haciendo un conjunto de juegos digitales sencillos (crucigramas, dominos, memorys...) sobre este ecosistema para que el alumnado pueda llevar a la playa en su móvil (el título del proyecto es "Vamos a la playa"). La hemos sustituído por un cuaderno de actividades digital o, ya veremos, incluso en papel.

He dividido el tema en tres partes o subproyectos: conocimiento, experiencia y reflexión. Primero trabajaremos los contenidos teóricos necesarios para abordar el estudio posterior de un ecosistema litoral in situ,  y acabaremos pensando sobre los problemas medioambientales de una playa para buscar soluciones y hacer reflexiones personales. 
Para este proyecto me han sido muy útiles los materiales de Azterkosta, de los cuáles he retomado muchas actividades e ideas (¡gracias!). Los recursos del CEIDA son imprescindibles  a la hora de trabajar desde un punto de vista medioambiental. 

Os dejo la primera actividad,  una entrevista para las ideas previas, basada en las UUDD de Azterkosta y contextualizada al medio digital con unas fotografías y un tablón Padlet para recogerlas.

 
ENTREVISTA A UN/A COMPAÑERO/A

Nos disponemos en parejas para hacer esta entrevista:
 • ¿Puedes decirme qué seres vivos has visto en una playa? (animales, plantas)
 • ¿Conoces alguna problemática relacionada con el mar o la playa?
 • Si te enseño estas fotografías de la playa de Sopela, ¿ qué ves? indica un par de cosas en cada una por lo menos.

external image 20-12-2011-174821Playa%20de%20Sopelana.jpg external image ACANTILADOS%20DE%20SOPELANA.jpg

external image 1042276620_850215_0000000000_sumario_normal.jpg external image 06_Txarka07.jpg


Con los resultados de la entrevista colocamos en este cuadro la totalidad de las palabras surgidas y las distribuímos según las definiciones.

Elementos Abióticos Elementos
Bióticos
Elementos
Antrópicos
Impactos y Problemáticas Otros

 • Elementos Abióticos: agua, aire, viento, cielo, mar, playa, costa, dunas.
 • Elementos Bióticos: plantas, peces, moluscos, aves marinas, mariscos, algas, animales de arena.
 • Elementos Antrópicos: puertos pesqueros o deportivos, zonas de playa, asentamientos urbanos.
 • Impactos: contaminación, presencia de residuos, sobreexplotación pesquera, marisqueo, afluencia masiva de turismo, transformación de la costa.
 • Otros: ecología, ecosistema, naturaleza, paisaje, mareas, vida, salud, bienestar, vacaciones, navegación, pesca.

Para finalizar, entre todos/as rellenamos este tablón:Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

"Prest Gara" ikastaroen deialdia / Convocatoria cursos Prest Gara