Formulazio birtuala / Formulación virtual

Formulazioa agian, gorroto handia sortzen duen gai kimikoetariko bat da, baina aldi berean guztiz beharrezkoa materiaren zokoak ondo ulertzeko. Ikas-unitate elektroniko honek bidea erraztearen helburua du: A formular!, ITEk saritutako material azken 2011ko deialdian. 

Nacho Cloquell  teknologiako irakaslea da bere egilea, jada beste deialdietan parte harturik material ederra aurkezten (WebQuesta  La casa inteligente adibidez).  Formulazioari buruzko honek 5 atal ditu:  oinarrizko kontzeptuak ( taula periodikoa, nomenklatura...) oxidoak, hidruroak, hidrazidoak eta gatz binarioak. Nomenklatura eta formulazioa hiru sistemetan ematen da beti: sistematikoa, Stockarena eta tradizionala. Ikasleei zuzenduta, atal bakoitzean kontzeptu teorikoak, pausoz pauso azaldutako adibideak, ariketak eta ebaluatzeko galdesortak dituzte, autoebaluazioa egiteko aukerarekin. Ariketak  paperez inprima dezakegu eta aplikazio osoa deskargatu ahal dugu.


En castellano pulsando "más información"La formulación es quizás uno de los temas de química más odiado, pero al mismo tiempo muy necesario para comprender los entresijos de la materia. Por medio de este unidad didáctica tenemos el camino más fácil:  A formular!, premiada en la convocatoria 2011 del ITE

Nacho Cloquell es su autor, profesor de tecnología que ya ha obtenido otros premios en distintas convocatorias por sus materiales (por ejemplo la WebQuest  La casa inteligente ). Éste se divide en 5 apartados: conceptos básicos (tabla periódica, nomenclatura...), óxidoa, hidruros, hidrácidos y sales binarias. La formulación se expone siempre en los tres sistemas: sistemático, de Stock y tradicional. Dirigida al estudiante, en cada apartado pueden aprender los conceptos básiocs, seguir ejemplos paso a paso, hacer ejercicios y autoevaluarse. Los ejercicios se pueden imprimir en papel y tambiéb descargar toda la aplicación si queremos.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ikas Unitate berria: Aljebra