PISA: ikas-jarduerak eta errendimenduarekiko harremanak / PISA: relaciones entre actividades educativas y rendimiento

Oso liburu interesgarria heldu da nire eskuetara eta komentario bat merezi duela pentsatzen dut. Hezkuntza Ministerioko argitalpena da eta, normalean agertzen ez diren  PISAren ebaluazioaren datu batzuk aurkezten ditu. PISAko ikerketek informazio ugari pilatzen dute galdesorten bidez eta dena ez da erabiltzen edo, hobeto esanda, ez da ikusgai agertzen emaitzen berri emateko orduan. Hauetariko bat zientzietan garatzen diren ikas-jarduera nagusiak dira, hain zuzen ere, liburuak analizatzen dituenak. 6 Herrietako sistemen ikerketa egin da, datu sistematikoekin ( Finlandia, Kanada, Frantzia, Espaina, Mexiko eta Grezia) eta zientzietako irakaskuntza hobetzeko ikas-praktika nabarmenak atera dira. Emaitzak harrigarriak dira batzuetan. Bi aldagai neurtu dira atala bakoitzean: errendimendua eta interesa

Eskolaz kanpoko ekintzak eta zientziarekiko errendimendua: Oso nabarmena da kanpoko zientzia-jarduera gehiago garatzen duten Herriek, nahiz eta zientziarekiko interesa gehien pizten dituztenak izan,  gero emaitza txarrenak ateratzen dituztenak dira. Kontraesana, ez da? Interesa bai, baina errendimendua ez. Multxo honetan sartzen da programa zientifikoak entzueta edo ikustea telebistan, zientzia-aldizazkari edo liburuen irakurketa, Web-orrien kontsultak eta zientzia-lantegiak.

Ikasgelako jarduerak: errendimenduarekin korrelazio gehien dutenak ondorengoak dira.
 • Laborategiko klaseen kopuru handia
 • Esperimentuetan ondorioak ateratzeko ohitura
 • Esperimentu edo ikerketa oso zuzenduta edukitzea
 • Zientziako eragina pertsonen bizitzan eta teknologian agerian jartzea
Eta gutxien:
 • Laborategiko ikerketak ikasleek beraiek planteatzea
 • Ikasleen iritziak kontutan hartzea
 • Eztabaidak egitea
Hala ere, datu beraiek  zientziarekiko interesekin korrelazioa egiten denean, bai batek, bai besteek pizten dute interesa ikasleengan

Ikastetxeko praktikei dagokienez, errendimentua handitzen da hurrengo praktiken bidez:
 • Laborategiko material ugari eta egokia izatea
 • Zientzietako jarduera globlalak edo osagaiak antolatzea (erakusketa zientifikoak, tailerrak, irteerak...)

Hausnarketa egitera gonbidatzen duten emaitzak

En castellano pulsando "más información"


Ha llegado a mis manos un libro muy interesante publicado por el Ministerio de Educación.. En él se hace un análisi con algunos datos que se emplean en los cuestionarios PISA. Se ha realizado una pequeña investigación en 6 Países con datos sistemáticos  referentes al rendimiento y al interés por las ciencias, Finlandia, Canadá, Francia, España, Méjico y Gracia. Los resultados son sorprendentes.

Rendimiento y actividades extraescolres.  Es significativo que este tipo de acciones despierten mucho interés por la ciencia , pero que, a la hora de los resultados en el examen PISA tengan correlaciones  negativas, es decir, no producen mayor rendimiento. Éstas son:   escuchar programas científicos en radio o TV, leer artículos o libros de ciencias , consultar páginasWeb o aisistir a talleres de ciencias.

Actividades de aula: las que mayor correlación dan con respecto al rendimiento son:
 • Gran número de clases de laboratorio
 • Tener la costumbre de sacar conclusiones de los experimentos
 • Que los experimentos o investigaciones sean dirigidas
 • Poner de manifiesto la relación de la ciencia con la vida de las personas y la tecnología
Y la menor:
 • Que los alumnos planteén sus propias investigaciones
 • tener en cuenta las opiniones del alumnado
 • hacer debates
Sin embargo, si hacemos la correlación con el interés por la ciencia con los mismos datos , tanto unas como otras prácticas hacen que se produzca éste.

Prácticas de centro . Las que más aumentan el rendimiento son:
 • Disponer de mucho material de laboratoruio y apropiado
 • Organizar actividades globales o complementarias (exposiciones científicas, talleres, salidas...)

Resultados que invitan a una reflexión.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ideas para el ámbito CM en la FPB