Erradiazioa eta babesa / Radiación y protección

Nire eskuetara heldu da argitalpen kurioso bat. Honen atzean
CSN (Consejo de Seguridad Nacional delakoa) dago eta, azken bolada honetan Organismo guztiek egiten duten bezala, eskoletarako materialak atera ditu. Erradiazioari buruz hainbeste iritzi entzuten dira, gehien bat talde ekologisten partetik, guztiz zilegizkoa, noski, baina beharbada falta zen ikuspuntu zientifiko hutsa, nahiz eta ofizialaren "kutsadura"rekin lagunduta izan, haien arteko konparazioak egiteko. 

Materialak (Lehen eta Bigarren hezkuntza) bi edo hiru maila dituzte, adinaren arabera, gehi osagai tekniko bat, oso informazio interesgarriekin: historia, atomoaren egitura, uhinak eta erradiazioaren espektroak, erradiaziaoren eraginak, legaltasuna,  aplikagarritasuna, hondakin erradioaktiboak...

Gai guzti hauek ikas-sekuentzi motza batzuen bidez lantzen dira, maila desberdinetara egokiturik

En castellano pulsando "más información"


Ha llegado a mis manos un material curioso pero interesante. Se trata de una publicación del CSN (Consejo de Seguridad Nacional) que, cómo es tendencia últimamente, ha sacado unos materiles de aula para Primaria y Secundaria.
Se oyen  opiniones diversas sobre el tema de la radiación, sobre todo por parte de grupos ecologistas ( en su derecho, claro está) pero quizás faltaba un punto de vista más técnico, aunque provenga de un organismo oficial, para poder comparar. Los materiales se estructuran por niveles en varias secuencias didácticas y van acompañados de un suplemento técnico muy interesante con toda la información de los temas trabajados: historis, estructira atómica, espectros de ondas, tipos de radiación, efectos, aplicaciones, gestión de resíduos...

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Las pruebas de la educación: mis apuntes

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan