Conciencia bideokonferentziak / Videoconferencias Conciencia


"Conciencia " bideokonferentziak  2009 ikasturtetik gora funtzionatzen duen programa bat da. Instituzio desberdinek bultzaturik (haien artean bereziki CITA, "centro de tecnologías avanzadas, Salamankako Unibertsitatea eta FECYT), proiektuak Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei adituen hitzaldi birtualak ekeintzen dizkie, geroago ikasleen artean eztabaidak sortzeko asmoz. Horretarako eztabaidagunea aproposa dago hizlari eta gazteak (edo irakasleak, guk ere partehartzaileak izan gaitezke) bere galderak eta iritziak bota ditzaten.
Bideokonferentziak eskatzeko, egutegi bat  prestatu dute.  Okupaturik ez badago, izena ematen da web-orrian bertan. Urritik maiatzara entzuteko aukera dugu. Gaiak ondorengoak dira:
 • IHESA
 • Burmuina eta nerbio-sistema
 • Beste planetetan bizitza ote dago?
 • Energia berriztagarria eta klima aldaketa
 • Ingurugiroa aurrean dauden giza jarduerak eta jarrerak
 • Petroleo ondoren, zer?
 • Nanoteknologia
 • Hondakin kimikoen kudeaketa
 • Bioteknologia
 • Astronomia
 • Emozioak eta robotak
 • Zientziaren didaktika
Informazioa: Conciencia


CITAk duen beste proiektu interesgarria eta Zientziaberrin aipatuta, Las maletas del conocimiento dira,  Etapa guztiontzako objetu digitalak:

En castellano pulsando "más información"Las videoconferencias "Conciencia " funcionan desde el curso 2009. Impulsadas por diversas Instituciones ( entre ellas, principalmente CITA, "centro de tecnologías avanzadas, Universidada de Salamanca y el FECYT), se dirigen a alumnado o profesorado de Secundaria. Después de escucharlas, se establece un debate con la persona experta  en un espacio creado al efecto.
Para solicitarlas existe un calendario . Si no está ocupado el día, hay un formulario en el mismo sitio web. Las conferencias se dan de octubre a mayo y los temas son:
 • SIDA
 • Cerebro y sistema nervioso
 • ¿Hay vida en otros planetas?
 • Energía renovable y cambio climático
 • Actividades y actitudes humanas ante el medioambiente
 • Después del petróleo ¿qué?
 • Nanotecnología
 • Gestión de resíduos químicos
 • Biotecnología
 • Astronomía
 • Emociones y robots
 • Didáctica de la ciencia
Información: Conciencia

Otro proyecto muy interesante del CITA, ya mencionado en este blog, son los objetos digitales Las maletas del conocimiento, para todas las Etapas educativas:

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ideas para el ámbito CM en la FPB