Matematika eta hiritartasuna / Matemática y ciudadanía

Azken diagnosi ebaluazioaren emaitzak gure eskuetan daude eta ebaluatu den gaitasun berriarenak ere bai: gizarte eta hiritartasunerako gaitasuna. Nola landu matematikan? erantzuna liburu on batek ematen digu: "Educación matemática y ciudadanía" ( Mª Luz Callejo eta Jesús Mª Goñi, koordinatzaileak, Graó, biblioteca de Uno, 282. zb.). Edukina:
 • Hiritartasuna eta gaitasun matematika: historia, gaur egungo krisialdi matematikoa, proposamen batzuk.
 • Zer ematen dio matematikak hiritartasunari? : metodo matematikoa, gaitasunak eta sormena
 • Math is more: Proposamen amerikarra , bizitzarako matematika, alfabetizazioa ( pertsonak, kontsumitzaileak, finantzak, komunikatiboak)
 • Giza eskubideak: horretarko matematika, metodologia ikertzailea, problemen modelizazioa, testuinguratzea
 • Zorizko jokoak eta irabazteko probabilitate: zoriontasunaren bila
 • Hizkuntza eta matematika: ikasle etorkinak dituzten irakasleentzako gomendioak
 • Hiritartasuna eta matematika: curriculum eta gaitasunen sailkapen bat
Egilearen bat, Mª Luz Callejak, proposamen zehatzak luzatzen dizkigu bere on line liburutik: propuestas desde los derechos humanos
100 orritako argitalpen honetan deskribitzen dira: hauteskundeko matematikak, problemak ebazteko estrategiak, bizitzaren eskubidea eta ekologia, osasuna, kontsumoa, egiazko informazioa, aberaztasunaren bidezko banaketa ...

En castellano pulsando "más información"

Ya disponemos de los resultados de la última evaluación diagnóstica y también los de la última competencia evaluada, social y ciudadana. ¿Cómo lo podemos trabajar en matemáticas?. El siguiente libro nos proporciona muchas respuestas:  "Educación matemática y ciudadanía" ( coordinadores: Mª Luz Callejo y Jesús Mª Goñi,, Graó, biblioteca de Uno, nº 282). Contenido:

 • Ciudadanía y matemáticas: historia, la crisis matemática actual, algunas propuestas.
 • ¿Que le aportan las matemáticas a la ciudadanía?, método matemático, competencias y ceratividad
 • Math is more: una propuesta americana, matemáticas para la vida, y alfabetización, (personas, consumidores, finanzas, comunicación)
 • Derechos humanos: métodos investigativos, modelización de problemas, contextualizar.
 • Juegos de azar y probabilidad de ganar: en busca de la felicidad
 • Lengua y matemáticas: una propuesta para el profesorado con alumnado inmigrante.
 • Ciudadanía y matemáticas: una clasificación de la competencia y el curriculum
Una de sus autoras,  Mª Luz Calleja, dispone de un libro on line con propuestas concretas: propuestas desde los derechos humanos
En esta publicación de 100 hojas se describen: matemáticas electorales,estrategias para resolver problemas, derecho a la vida y ecología, salud, consumo, información veraz, reparto equitativo de la riqueza...

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

"Prest Gara" ikastaroen deialdia / Convocatoria cursos Prest Gara