Lan Proiektuak Aula aldizkarian / Proyectos de trabajo en la revista Aula

Azken Aula aldizkaria arloen arteko proiektuei zuzenduta dago (Aula, 195 zenbakia) . Monografiko honetan hainbat artikulo daude, batzuetan proiektuen egitura eta ebaluazioa aztertzen da eta beste batzuetan, ikastetxeko esperientziak aurkezten dira. Gure eremuko bi hurengoak dira.
  • Zer egin dezakegu energia aurrezteko? Estellako Lizarra Ikastolaren proiektua. DBHko 2. mailan garatzen dute, Natura, Matematika, Euskera eta informatika arloetan. Gaia energia denez, ikastolaren ekoauditoria energetikoa egiten dute, ikastetxeko elektrizitate-kontsumoa neurtuz eta aurrezteko proposamenak prestatuz. Lana bideratzeko WebQuestak erabiltzen dituzte. Artikulotxo bat euskeraz irakurri ahal da Ikastolako aldizkarian, Keinu, 15. eta 16.orrietan.
  • Water saving awards. IES Joan Oró (Lleida). Oraingo honetan uraren kontsumoa kalkulatzen dute ikasleek, bai mundo mailan, bai bere etxekoa, eta emaitzekin horma irudi digitalak eraikitzen dituzte.Proiektua Agenda 21ean sartuta dago eta DBHko 1.mailan garatzen da, Natura eta ingeleseko arloetan.
 Era berean,  orain dela gutxi tamalez hil den zientzia-didaktikan aditua Luis del Carmen gogorapen bat du beren artikulo zaharrak eta azkenen bitartez.

En castellano pulsando "Más información"El último número de la revista Aula está dedicado a los proyectos interdisciplinares (número 195) . Entre los muchos artículos del monográfico se analizan la estructura y evalaución de estos temas y se presentan experiencias de centros.. Hay dos de nuestro ámbito:
  • ¿Qué podemos hacer para gastar menos energía?. proyectos de la Lizarra Ikastola de Estella que se desarrolla en 2º de ESO en las áreas de Ciencias, matemáticas, euskera e informática. Se realiza una ecoauditoria energética del centro respecto al consumo de electricidad y se dan propuestas para ahorrar energía. El trabajo se presenta por medio de WebQuest. 
  • Water saving awards. IES Joan Oró (Lleida). En este caso se calcula el consumo de agua mundial y casero y, con los resultados, se elaboran paneles digitales. El proyecto se incluye en las actividades de  Agenda 21 para 1º de ESO en las áreas de Ciencias e inglés.
  De la misma forma se dedica unos artículos a la figura del experto en didáctica de las ciencias Luis del Carmen , recientemente fallecido.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ihes gelak / Juegos de escape