Hizkuntz gaitasuna / Competencia lingüística

Hizkuntz gaitasuna hobetzea beren dimentsio desberdinetan, ikastetxeen hobekuntza plan guztietan aipatzen da helburu bezala. Hau dela eta, hizkuntza nola landu arlo guztietan handik eta hemendik agertzen den gai pottoloa da. "Denok hizkuntzako irakasleak gara" lelopean, "testu-komentario" bezalako kontzeptua gutxi gora behera lantzen duten baliabide eta materialak  gomendatzen ari dira. Orain dela gutxi Leer.es Web-atariarenak aipatu nituen eta orain Nafarrako Gobernuak , bere irakurmena hobetzeko plangintzan,  atera dituenekin topo egin ditut.

Uste dut ez daudela gaizki pentsatuta  eredu bezala, baina, mesedez, dauden moduan soilik erabiltzen baditugu...akabo.

Gure arloak nakino deskriptiboak dira berez edo, hobeto esanda, era honetan agertzen dira testu liburu gehienetan. Testuak irakurri eta ulermenezko jarduerak egitea ezinbestekoa den arren, hizkuntz gaitasuna azkoz hobeto landuko litzateke beste ikas-jarduera esangurantsuagoak egingo bagenitu: irakurmen kooperatiboak, eztabaidak sortu, iturri desberdinetako informazioa laburtu eta interpretatu, ikasleek egindako proiektuetako testuak ekoiztu, txostenak egin, ondorioak argudiatu, zientzia eragina gizartean aztertu eta kritika egin, ikerketen emaitzak zabaldu., zientziaren historiari buruzko kontakizunak idatzi.. Testuak ikerketa bat sortzeko lehenengo pausoa edo aitzikia izan daitezke , baina inolaz ere alderantziz. 

Ezin dugu orain hezkuntz gaitasunak parzelatu, ez da, nire aburuz, filosofia ona, kontrakoa baizik, beren globaltasunean garatu arlo guztietan, arlo bakoitzearen didaktika errespetatzen, baita printzipio pedagogiko orokorrak ere.

 Hizkuntz gaitasuna lantzeko baliabideak gure arloetan

En castellano pulsando "Más información"

Mejorar la competencia lingüística en sus distintas dimensiones, se ha convertido en un objetivo de todos los planes de mejora de los centros. Debido a ésto, el cómo trabajar la lengua en áreas no lingüísticas es un tema que aparece de forma redundante en todos los discursos. Bajo el lema tan famoso de que "todos somos profesores de lengua" se están recomendando materiales y recursos que se trabajan bajo el concepto mas o menos clásico de  "comentario de texto". Hace poco mencioné los textos del portal Leer.es y ahora el Gobierno de Navarra  ha puesto en la Red los suyos, dentro de su plan de mejora lectora. No están mal como modelos, pero, por favor, que no se queden sólo en esto. 

Nuestras áreas ya se presentan de forma demasiado descriptiva en los libros de texto. Leer textos y realizar pequeñas actividades de comprensión es imprescindible, pero es mucho mejor leer cooperativamente, provocar debates, interpretar y resumir información de diversas fuentes, producir textos derivados de trabajos del alumnado, realizar informes, argumentar conclusiones, analizar sobre los aspectos sociales de la ciencia, difundir resultados de investigaciones, relatar historias de la ciencia o biografías...Un texto puede ser la excusa o la base para comenzar una investigación, pero nunca al revés. 

No podemos, creo, parcelar las competencias, no me parece la mejor filosofía, al contrario, deberíamos trabajarlas en su globalidad en todas las áreas, respetando la didáctica de cada una de ellas y los principios pedagógicos generales.


Recursos para trabajar esta competencia en nuestras áreas

Comentarios

Entradas populares de este blog

Arazo-egoeren adibideak, nondik atera ?

Arazo-Egoerak zientzia eta matematika arloetan

Ihes gelak / Juegos de escape